SoMe gruppa til SFL

På årsmøtet i 2022 ble det dannet en frivillig sosiale medie-gruppe som ønsker å øke fokuset på laugets Instagram og Facebook sider.

De har som mål å invitere alle medlemmene til å engasjere seg i denne gode muligheten til å fremme egen virksomhet gjennom SFL sosiale medier sider, og ikke minst øke aktualiteten til faget vårt og forbundet vårt.
I tillegg ønsker de øke bevisstheten der ute om hvilken profesjonalitet og krav som ligger bak en NFF fotograf.
Prosjektet vil evalueres på neste årsmøte. 

Den frivillige arbeidsgruppa består av:
Marcel Tiedje – Ansvar for informasjonsflyt på e-post og utsending av nyhetsbrev.

Maren Granås Tønnessen – SoMe´s kommunikator og Insta-Story poster.
Det er Maren du treffer når du kommuniserer på instagram og re-poster når medlemmene @ og #

Janicke Vestheim Sørensen – SoMe´s innholdsskaper og poste-ansvarlig.