Nyheter

Landskonkurransen 2023

Norges Fotografforbund inviterer hvert år NFF’s medlemmer og andre yrkesutøvende fotografer, studenter og lærlinger i fotofaget til å delta i Landskonkurransen – NM for profesjonelle fotografer. Søndag 26 mars var det kåring av vinnere og fest i Drammen. Vi hadde flere medlemmer som tok med … Les merLandskonkurransen 2023

Nettsiden

Elida Åsland har også i år ansvaret for å oppdatere nettsiden til SFL.Dette er en viktig og ikke minst en nyttig side som gjør det lettere for oppdrags givere å finne aktuelle profesjonelle NFF fotografer i Agder. Nettsiden oppdateres hele tre ganger i året og … Les merNettsiden

SoMe gruppa til SFL

På årsmøtet i 2022 ble det dannet en frivillig sosiale medie-gruppe som ønsker å øke fokuset på laugets Instagram og Facebook sider. De har som mål å invitere alle medlemmene til å engasjere seg i denne gode muligheten til å fremme egen virksomhet gjennom SFL … Les merSoMe gruppa til SFL

Jubileumsutstilling

PRESSEMELDING Sørlandske Fotograflaug 100 år i 2020! I forbindelse med Sørlandske fotograflaugs 100-års jubileum var det laget en vandreutstilling som besto av 45 store bilder som viser noen av arbeidene til medlemmene.