Jubileumsutstilling

PRESSEMELDING

Sørlandske Fotograflaug 100 år i 2020!

I forbindelse med Sørlandske fotograflaugs 100-års jubileum var det laget en vandreutstilling som besto av 45 store bilder som viser noen av arbeidene til medlemmene.

Utstillingen begynte i Flekkefjord uke 35, og gikk derfra videre til Farsund, Lyngdal, Arendal, Lillesand, Sørlandssenteret, Grimstad, med avslutning i Kristiansand uke 4/2021.

Historisk tilbakeblikk

Siden dette er en jubileumsutstilling, er det på plass med et historisk tilbakeblikk.

16. april 1920 kom en del fotografer på Sørlandet sammen for å danne Sørlandets kreds af Norske fotografers forening, som det het den gang, og var sannsynligvis det første lauget som besto av en landsdel og ikke begrenset til en av de større byene.

Da hadde fotografene allerede holdt på i mange år, uten å være tilsluttet noe forbund. Den første fotografen på Sørlandet var antagelig Christian Julius Demant, født i Odense i Danmark og kom til Grimstad i 1820, altså 100 år før lauget ble stiftet. Fotografiet var da enda ikke oppfunnet, og Demant arbeidet som urmaker, et yrke han hadde lært i Danmark. Etter hvert begynte han å eksperimentere med Daguerrotypi, som var den første brukbare fotografiske prosessen og hadde fått navnet etter oppfinneren, franskmannen Lois Daguerre. Flere av hans bilder fra 1848 -1850 er fortsatt bevart.

1850-årene

Allerede i 1850-årene var det flere som prøvde seg som fotografer, med større eller mindre hell. Teknisk var det krevende; dette var jo mange år før det fantes elektrisitet og fotografene var avhengig av godt dagslys, ofte ved hjelp av store takvinduer. Den kjemiske prosessen var også komplisert, med til dels hjemmelaget utstyr i varierende kvalitet. I tillegg var det langt fra alle som gikk til fotograf, til det var det alt for kostbart.

Etter hvert som utstyret ble bedre og enklere å bruke ble det flere som etablerte seg som fotograf, og konkurransen ble stadig større fotografene i mellom. Dette kom publikum til gode, og nå begynte det å ble vanlig for for flest å fotograf, det ble mote å få bilde av seg selv. Men konkurransen var hard, og flere følte behov for felleskap med andre fotografer for å kunne inspirere hverandre, drøfte priser og ha sosialt fellesskap.

Lauget ble dannet i 1920

Det skulle imidlertid ta en del år får dette ble en realitet, og først i 1920 ble lauget omsider dannet. Det første styret besto av Magnus Løvfold fra Arendal (formann), Nils Reinhard Smestad, Kristiansand (sekretær og kasserer), og J. Henrichsen, Arendal (styremedlem). Fru Køhn fra Kristiansand ble valgt til revisor.

De første årene var det nokså sparsomt med aktiviteter i det nystartede lauget. Selv om avstandene ikke var så store, var kommunikasjonen ganske annerledes enn den er nå. Tog fantes ikke, få hadde bil, og veiene var uansett stort sett ubrukelige vinterstid. Dampskip ble oftest brukt, men reisingen så tok lang tid at det ofte ble nødvendig med overnatting, og møtevirksomheten ble dermed begrenset. Det hjalp imidlertid i 1933 da lauget var vertskap for en sammenkomst der alle landets fotografer var invitert. Møtet ble holdt i Arendal, og førte både til at flere sørlandsfotografer melde seg inn, og til større møtevirksomhet.

2. verdenskrig

2. verdenskrig satte naturlig nok en stopper for møtevirksomheten, men i oktober 1945 var man i gang igjen. Vi tar med et sitat av fotograf Martin Jensen fra dette møtet, siden det har like stor betydning i dag:

“Vi har alle den følelse, at det har sin store betydning å komme sammen som gode kolleger, og ikke så ofte som før, som konkurrenter som er ferdige til å rive øinene ut på hverandre. Vi lærer hverandre å kjenne som mennesker, og vi har så uendelig meget å lære av hverandre. På grunn av de store avstander det er i vår kreds blir det så sjeldent at vi kan møte til sammenkomst og til drøfting av felles interesser. Vi håper alle at det blir bedre nå når vi atter har fått fred i verden – at også fred og fordragelighet må få større plads innen oss kolleger”.

Sørlandske fotograflaug i dag

Sørlandske fotograflaug har i dag rundt 30 medlemmer fordelt på hele Agder. Hensikten med lauget er nå som den gang – først og fremst å hjelpe hverandre til å bli bedre fotografer gjennom sosialt samvær, kurser og workshops, som det ikke ville være mulig å gjennomføre hver for oss.

Sørlandske fotograflaug skulle arrangert Landsmøte for Norges Fotografforbund i anledning 100-årsjubileet i vår, men dessverre er dette blitt utsatt pga av pandemien.

Utstillingen

Utstillingen, som er støttet med midler fra Agder fylkeskommune, ble vist på biblioteker, kulturhus og kjøpesentere, og viser bredden av det medlemmene arbeider med til daglig.

Turneliste:

Flekkefjord uke 35 – 36

Amfi Farsund uke 37 – 39

Handelsparken Lyngdal uke 40 – 41

Alti Arendal uke 42 – 44

Lillesand Senter uke 45 – 47

Sørlandsenteret uke 48 – 50

Grimstad Kultursenter uke 51 – 1

For mer informasjon, ta kontakt med: sorlandskefotograflaug@gmail.com