Om SFL

Ved å velge et medlem av Sørlandske Fotograflaug er du sikret en profesjonell fotograf med høy kompetanse som gjennom et kollegialt felleskap som er oppdatert i nye trender og teknikker.
Her finner du på et sted de aller fleste fotografer på Sørlandet som har en formell utdannelse i fotografi, og som har det til levevei å fotografere barn, brudepar og reklame. Sørlandske Fotograflaug består av profesjonelle fotografer hvor de fleste holder til i Agder fylkene. Lauget ble stiftet i 1924 for at fotografene på Sørlandet kunne komme sammen for å utveksle erfaring og kunnskap, så vel som sosialt samvær. Lauget er fremdeles særdeles bærekraftig, med stadig økende medlemsmasse, ikke minst blant yngre fotografer. Sørlandske Fotograflaug er medlem av Norges Fotograf Forbund (NFF).

KONTAKTPERSONER

Oldermann
Navn: Anne Lise Jensen
Tlf: 48 10 44 80
E-post: sorlandske@fotografforbundet.no

Skattemester
Anne Rakel Haaland
Tlf: 48 07 76 53
E-Post: post@mirakelfoto.no

Skriver
Alf Georg Dannevig
Tlf: 91 36 66 12
E-post: post@dannevigfoto.no

Styremedlem
Elida Åsland
Tlf: 95 77 05 09
E-post: fotografelida@gmail.com

Styremedlem
Siri Sødahl
Tlf: 48 21 52 03
E-post: fotografsodahl@hotmail.com