Hva som trengs til nettsiden

2 ganger i året blir nettsiden oppdatert med nye medlemmer og nye bilder.

Fristene for 2024 er: 25 mars og 2 september

Hva som trengs til nettsiden:

(Scroll nederst for å se minimum krav)

Coverbilde

hvor hovedobjekt ikke burde være midt i: 1920×970 pixler 72 resolution srgb, med logo, lurt at logoen er litt inn i bildet, ellersforsvinner den litt på siden før man scroller, men ikke midt i bildet (havner under teksten).

Bilde på «Fotografer» siden

1000×800 pixler 72 resolution srgb, uten logo. Bildet er det som kommer over liten info om deg

Bilde av deg selv

400×500 pixler 72 resolution srgb uten logo. Det kommer på siden om deg

Din logo

200×150 pixler, eller vertfall 150 pixler høyde og diverse bredde.

KORT info

om hva du tar bilde av, og hvor du holder til. Denne må være kort for å passe inn i forskjellige formater. Både på hovedsiden «fotografer» og på siden om deg.

Eks:
«Fotograf Elida Åsland»
«Fotograf med svennebrev. Fotograferer bryllup, portrett og bedrift. Bor i Kristiansand, men tar imot kunder på hele Sørlandet»

Kontaktinfo (legg med link)


E-post
Tlf
Web
Facebook
Instagram

Lengre “om meg” tekst

Så kan du skrive eller lime inn «om meg» tekst som er vanlig å ha på egen nettside.
Altså: bla bla bla jeg liker å ta bilder.++ Se mitt eksempel nedenfor.

Kategorier

hvilke kategorier du ønsker å bli oppført på fotografer siden

Om du ønsker å ha et lite galleri på siden om deg selv må du gjerne sende med flere bilder. I web størrelse.

Oppsummert:


Coverbilde, fremsidebilde: 1920×970 pixler
Bilde på «fotografer» siden: 1000×800 pixler
Bilde av deg selv: 400×500 pixler
Din logo: 200×150 pixler
KORT info om din bedrift
Lengre info om deg og din bedrift
Kategorier du ønsker å bli oppført under

Om dette blir litt mye nå, ønsker jeg minimum:
Bilde på «fotografer» siden: 1000×800 pixler
KORT info om din bedrift

Alt sendes til fotografelida@gmail.com