Fotograf Kjell Inge Søreide

Fotograf Kjell Inge Søreide er en pressefotograf med lang erfaring basert i Kristiansand. Men tar oppdrag på hele Sørlandet.

E-post: kisfoto@online.no
Tlf: 90 75 48 88